Samenleving en cultuur

Kunst & Cultuur

Mensen brengen een woongebied tot leven

Wij verbinden inwoners door middel van kunst en cultuur. Het is bewezen dat de kwaliteit van ons leven daardoor verbetert en onze woonomgeving daar aantrekkelijker van wordt.

Kunst en cultuur bij maatschappelijke thema’s

Kunst en cultuur worden steeds vaker ingezet bij maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, eenzaamheid, vergrijzing, sociale cohesie, veiligheid en een inclusieve samenleving. Wij kijken met een nieuwe blik kijken waardoor er frisse en innovatieve inzichten ontstaan.

Wij verbinden partijen uit verschillende sectoren, realiseren activiteiten, doen onderzoek en adviseren bij trends en ontwikkelingen. We betrekken inwoners van alle generaties en culturen bij projecten die leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen en werken nauw samen met (lokale) organisaties, kunstenaars en de gemeente.

Projecten

Bekijk onze projecten in de samenleving.

Bekijk projecten

Onderzoek Cultuur en Transitie Emmen

Voor de verkenning Cultuur en Transitie Emmen hebben we  onderzoek gedaan naar de waarde van cultuur als antwoord op sociale en en economische uitdagingen zoals gezondheid, eenzaamheid, vergrijzing, laaggeletterdheid en immigratie. Met de innovatieve kracht van kunst en cultuur kunnen we frisse antwoorden geven op deze maatschappelijke uitdagingen.

De verkenning toont aan dat de samenleving cultuurparticipatie en cultuurprofessionals nodig heeft om tot innovatieve oplossingen te komen. Oplossingen komen tot stand door samenwerking tussen verschillende sectoren en door beleidsmatige ondersteuning.

Facet wil graag in gesprek met de politiek, beleidsmakers, cultuurprofessionals, inwoners en partners uit andere domeinen om samen aan de slag te gaan. 

Bekijk onderzoek

Trainingen en advies

Hoe kan ik als inwoner met cultuur bijdragen aan een fijnere buurt? Hoe kan ik als ondernemer kunst en cultuur inzetten voor innovatie van mijn organisatie? Hoe laat ik als woningcorporatie medewerkers op een frisse manier nadenken over hoe zij met hun klanten omgaan? Hoe breng ik een positieve impuls bij wijkvernieuwing?
Als kennis en expertisecentrum voor kunst en cultuur is Facet hét aanspreekpunt voor deze vragen.

De innovatieve kracht van kunst en cultuur vervult steeds vaker een rol bij opgaven in de zorg- en welzijnssector en in de wijken en buitendorpen van Emmen. Dit lukt door de innovatieve kracht van kunst en cultuur slim in te zetten bij eenzaamheid, vergrijzing, laaggeletterdheid en inclusie en door samenwerking met cultuurprofessionals, organisaties en beleidsmakers uit verschillende sectoren.

Wij stimuleren nieuwe samenwerkingen met advies en trainingen op maat voor bedrijven en organisaties. Samen vinden we inspirerende antwoorden in de vorm van projecten en bijeenkomsten. Neem gerust contact op!

Neem contact op

Leo Samama Het belang van kunst en cultuur

Een hoorcollege over de waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving

Kunst en cultuur bepalen de identiteit van een mens, een groep, een volk en een land. Kunst en cultuur zijn de noodzakelijke ingrediënten van een gezonde maatschappij waarin de geestelijke en economische mens tot bloei kan komen. Voor een markteconomie...

Bekijk dit luisterboek