Het Wonder van Emmen - Project voor groep 6, 7 en 8

Dit project is een combinatie van erfgoed, drama en taal. Centraal staat het leren door middel van verhalen, foto’s en voorwerpen. De opgedane kennis wordt verwerkt in dramalessen. Als afsluiting van het project is er een presentatie voor de ouders.


Dit project is een combinatie van erfgoed, drama en taal.

Centraal staat het leren door middel van verhalen, foto’s en voorwerpen. De opgedane kennis wordt verwerkt in dramalessen. Als afsluiting van het project is er een presentatie voor de ouders.

Emmen: een stad in ontwikkeling
Emmen heeft een rijkere geschiedenis dan het doet vermoeden. In dit project staat de industrialisatie in de jaren '50 van Emmen centraal. Wat gebeurt er precies nadat het veen overbodig is geworden? En welke invloed heeft de industrialisatie op Emmen?

Het project
De leerlingen maken kennis met 'Het Wonder van Emmen'. Ze starten een onderzoek binnen hun familie naar hun eigen band met dit wonder. Ze ervaren dat je trots mag zijn op je omgeving en dat je daar in de toekomst ook zelf een rol in kunt spelen.

De lessenserie
De lessenserie bestaat uit 8 lessen (inclusief eindpresentatie) van 20 tot 45 minuten. Vier van deze lessen worden door de leerkracht gegeven. Voor de dramalessen en de eindpresentatie is het mogelijk om via Facet een vakdocent in te zetten.
De lessen sluiten aan bij: Geschiedenis, Wereldoriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie en Taal.

Het lesmateriaal
Het digitale lesmateriaal is interactief, creatief en bevat meerdere elementen zoals: foto’s, filmpjes, opdrachten en een waargebeurd verhaal.
Benodigdheden: Digibord

Kosten
Introductiegesprek voor het team: €85,00 (optioneel)
Pakket Het Wonder van Emmen, 1 groep: €290,00 (inclusief lessen vakdocent)

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Ramona Kocks.