Oproep: Kandidaten Drentse en Groene Anjer Prijs 2023

Gepubliceerd op: 26 mei 2023 15:53

Wordt jouw stichting of vereniging de winnaar van de Drentse of Groene Anjer Prijs 2023? Deze prijzen worden op 3 november uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. Beide prijzen zijn een bedrag van € 5.000. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe vraagt om kandidaten aan te melden voor deze prijzen.

Drentse Anjer Prijs

De Drentse Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film. De Drentse Anjer Prijs is een bedrag van € 5.000. De twee andere genomineerden ontvangen allebei€ 1.000.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

  1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt
  2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen binnen de kunst en cultuur in Drenthe.
  3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Groene Anjer Prijs

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. De winnaar van de Groene Anjer Prijs krijgt een bedrag van € 5.000 en de twee andere genomineerden ontvangen allebei € 1.000.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

  1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt
  2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen op het gebied van behoud en ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
  3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Jury Drentse en Groene Anjer Prijs

De jury bestaat uit mensen die bekend zijn met de verschillende werkterreinen. Als het nodig is komt de jury langs bij genomineerden. De jury kiest uit alle voordrachten 3 genomineerden. Als jegenomineerd bent laten ze je dit weten.Deze 3 stichtingen/verenigingen moeten dan omschrijven hoe zij zich op het gebied van kunst en cultuur of natuur, landschap en biodiversiteit willen ontwikkelen in Drenthe. Ook moeten ze aangeven hoe zij de prijs hiervoor zouden gebruiken.Dit kan door het op te schrijven (maximaal 1.000 woorden) of een filmpje te maken. Dit noemen we het ambitieplan. Deze moet voor 10 september 2023 worden opgestuurd.

Als het Prins Bernhard Cultuurfonds dit heeft gekregen, dan kiest de jury in een winnaar. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

Regels voor voordragen

- De stichting of vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (rechtspersoon zonder winstoogmerk)- In de statuten moet een culturele/natuur doelstelling staan- Als je denkt dat een stichting/vereniging aan de regels voldoet kan je die voordragen- Voor 1 juni 2023 moeten alle kandidaten aangemeld zijn. Voor de Drentse Anjer Prijs kan dat op deze website en voor de Groene Anjer Prijs kan dat op deze website.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen ze met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met donateurs, schenkers en partners. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl