Nieuwe voorleescoördinatoren ontvangen certificaat uit handen van wethouder Dewy Leal

Gepubliceerd op: 5 februari 2024 15:15

Afgelopen donderdag ontvingen de nieuwe voorleescoördinatoren vanuit de kinderopvang hun certificaat uit handen van wethouder Dewy Leal. Na het volgen van 3 trainingen en het schrijven van een voorleesplan, is het certificaat de kers op de taart!

Masterplan basisvaardigheden

Naar aanleiding van het Masterplan Basisvaardigheden heeft het ministerie van OCW €12,9 miljoen gereserveerd voor het versterken van leesbevordering in de kinderopvang en op scholen. Met behulp van dit bedrag moeten nieuwe locaties gerealiseerd worden voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School. Binnen de gemeente Emmen zijn er 10 kinderopvanglocaties die de stimuleringsregeling hebben gekregen en een intensieve samenwerking zijn aangegaan met Facet.

De uitvoering van de regeling loopt in de kalenderjaren 2023 en 2024. De implementatie van het programma op de laatste kinderopvanglocaties moeten eind 2024 gereed zijn.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang heeft als doel om kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen door hen te binden aan de bibliotheek en de relatie tussen kinderopvang en bibliotheek te versterken. Het programma bestaat uit de bouwstenen: Netwerk & Beleid, Voorleesplan, Expertise, Leesomgeving & Collectie, Activiteiten/ouderbetrokkenheid en Monitor. De meerwaarde van BoekStart is de gestructureerde aanpak op meerdere terreinen tegelijk. De bibliotheek maakt afspraken met de instellingen en legt deze vast. Een dergelijk intensieve aanpak zal een positief effect hebben op het voorleesklimaat binnen de kinderopvanglocatie.