Landelijk Noodfonds Energie: aanvragen kan t/m 30 april

Gepubliceerd op: 14 maart 2023 08:26

Huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum en een hoge energierekening kunnen steun aanvragen bij het Landelijk Noodfonds Energie. Het noodfonds kan dan een deel van de energierekening van oktober 2022 t/m maart 2023 betalen. Aanvragen is mogelijk t/m 30 april. Inwoners van de gemeente Emmen kunnen hulp krijgen bij het aanvragen.

Het Landelijk Noodfond Energie is een initiatief van de grote energieleveranciers dat wordt ondersteund door de landelijke overheid. Het Noodfonds biedt inwoners die daarvoor in aanmerking komen, een lagere energierekening. Huishoudens komen in aanmerking als het brutoinkomen per maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaande) of € 4.180,- (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. Het maakt niet uit wie de energieleverancier is.

Aanvragen

Inwoners kunnen zelf een verlaging van hun energiekosten aanvragen bij het Landelijk Noodfonds Energie. Dat kan alleen online via Noodfondsenergie.nl. Voor het aanvragen hebben inwoners een DigiD en mailadres nodig. De aanvraag kan zowel via de computer als via een app op de mobiele telefoon. Daarbij is het belangrijk om te weten wat de hoogte is van het gezamenlijk bruto inkomen van het huishouden in januari 2023 en het maandbedrag van de energierekening in oktober 2022 en januari 2023. Het aanvragen duurt ongeveer een half uur.

Hulp bij het aanvragen

Het aanvragen is niet makkelijk. Daarom kunnen inwoners hier hulp bij krijgen van Sedna, Geldloket Emmen en de Informatiepunten Digitale Overheid (bij Facet).

Welzijnsorganisatie Sedna heeft spreekuren in alle wijken en dorpen. Deze zijn te vinden via sednaemmen.nl/onze-gebiedsteams of via telefoon (0591) 680 800. Mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen bellen en een afspraak maken voor een huisbezoek.

Geldloket Emmen biedt hulp bij het aanvragen aan de Bukakkers 9 in Emmen. Inwoners kunnen hiervoor een afspraak maken via geldloket.emmen.nl, bellen met 0800 0009 of mailen naar info@geldloket.emmen.nl.

Informatiepunten Digitale Overheid hebben spreekuren bij Facet. Deze spreekuren zijn in Emmen op maandag- en vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur, in Klazienveen op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur, in Emmer-Compascuum op donderdag van 15.00-17.00 uur en in Nieuw Amsterdam op maandag van 15.00-17.00 uur.

Landelijk Noodfonds Energie en Energietoeslag

Het Landelijk Noodfonds Energie en de Energietoeslag zijn twee verschillende regelingen. Beide regelingen zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten te helpen. Inwoners kunnen bij beide regelingen aanvragen: aanvragen voor het landelijk Noodfonds Energie gaan via noodfondsenergie.nl en het aanvragen van energietoeslag gaat via emmen.nl/energietoeslag. De voorwaarden voor de regelingen zijn verschillend, maar de regelingen hebben geen invloed op elkaar.

Meer informatie over Informatiepunt Digitale Overheid