Expositie Golbang Khorasani

Gepubliceerd op: 3 april 2023 10:07

In april is in Facet Emmen centrum een exposite van Golbang Khorasani te bewonderen. Golbang is dichter, schrijver, kalligraaf en wetenschapper van Perzische afkomst en woont sinds 1987 met zijn gezin in Nederland

Hij studeerde psychologie (RUG), islamologie (Leiden) en is gepromoveerd op een vergelijkende studie van de religie, opvoeding en sociale limieten bij de Nederlandse jongeren.
Als kind was hij al geïnteresseerd in poëzie en de liefde hiervoor is altijd gebleven.

De expositie bestaat uit Perzische en Nederlandse gedichten en Perzische kalligrafieën waar de poëtische en filosofische thema’s als rode draad doorheen lopen. In zijn werken komen ook onderwerpen als eenzaamheid, ballingschap, heimwee, pijn en verdriet voor. Dat maakt juist dat er verbinding gecreëerd wordt om het gesprek aan te gaan en de bereidheid over deze thema’s van gedachten te wisselen.

Hij begeeft zich met zijn literaire activiteiten op het gebied van poëzie, proza en vakmatige artikelen zowel in het Perzisch als in het Nederlands. In zijn proza blijft hij ook poëtisch schrijven hetgeen wat gebaseerd is op zijn Perzische literaire erfenis. Zijn poëzie draagt een gevoel van weemoed en heimwee naar vervlogen tijden met een vleugje mystiek en mysterie.

Dat hij gedegen onderzoek naar zijn nieuwe culturele omgeving gedaan heeft, blijkt uit zijn ode aan een Groninger dichter en zanger Ede Staal. In zijn essay beschouwd hij Ede Staal als een mysticus; min of meer verglijkbaar met de Perzische mystici en hun oer heimwee. Op deze wijze kijkt hij naar de overeenstemmingen tussen mensen uit allerlei windstreken. Geregeld leest hij voor uit eigen werk voor publiek, zowel in het Perzisch als in het Nederlands. Hij was ook de hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Noachs Kat, Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie. Tevens praktiseert hij kalligrafisch werken in Perzisch en Arabisch.

De expositie is te bezichtigen vanaf dinsdag 4 april tot en met zaterdag 28 april 2023. Het is mogelijk één of meerdere werken van deze exposite te bestellen. Hiervoor kun je contact opnemen via zijn website www.golbangkhorasani.com.