Samenwerking tegen eenzaamheid in Emmen

Gepubliceerd op: 23 mei 2023 12:05

Verschillende partijen in de gemeente Emmen werken aan de aanpak van eenzaamheid. Dat doen we ieder op een eigen manier en vanuit ons eigen kennisgebied. We zitten ook aan tafel bij de gemeente om gezamenlijk beleid te ontwikkelen op eenzaamheid als onderdeel van het gemeentelijke Lokaal Preventie Akkoord. Parallel aan deze gesprekken heeft Facet in 2022 het initiatief IedereenZSaam in het leven geroepen om de krachten te bundelen met gezamenlijke activiteiten.

Het doel van IedereenZSaam is om in Emmen een brede samenwerking tegen eenzaamheid te realiseren waarin cultuur, onderwijs, het sociale domein, het bedrijfsleven, de gemeente en inwoners hun krachten bundelen. Omdat ze zelf of in hun omgeving eenzaamheid (hebben) ervaren en iets willen doen. Want samen bereiken we meer. Facet draagt hierin bij vanuit taal, kunst en cultuur.

We zijn gestart in mei 2022 met een eerste bijeenkomst waar in Café Groothuis 30 mensen bij elkaar kwamen; jong, oud, ervaringsdeskundigen en mensen van diverse organisaties. Er werd kennis gedeeld over lokale eenzaamheid, met elkaar kennis gemaakt en gewerkt op een creatieve manier, met Design Thinking*. Per groepje van 4 mensen werden ideeën gevormd over activiteit/ experiment tegen eenzaamheid. De ideeën werden gepitcht en in de opvolgende maanden uitgevoerd met begeleiding en soms budget door Facet.

In oktober vond het (eerste) lokale symposium IedereenZSaam plaats in het Atlastheater. Wethouder Dewi Leal opende het symposium met de feestelijke aankondiging dat de gemeente Emmen zich heeft aangesloten bij het Rijksprogramma Eén tegen eenzaamheid. Landelijke kennis en ervaring over eenzaamheid zijn gedeeld door experts Willie Oldengarm (Sociaal Gerontoloog en specialist Eenzaamheid) en Maryse den Hollander (Adviseur bij Movisie). Er waren workshops (kennisverdieping door de sprekers/ experts en ‘verbinding door dans’), de experimenten zijn gepresenteerd en er was gelegenheid om te netwerken. Dat ging nog even door tijdens het Syrische diner met livemuziek door Sanour. Er was veel aandacht voor de fotopresentatie Photo Voice waar ervaringsdeskundigen hun persoonlijke verhaal deelden. Ook waren Groeigrond, het Rode kruis, Optrommelen en FC Emmen met Walking Football vertegenwoordigd. Van het project Photo-Voice project is een boekje gemaakt ‘Eenzaamheid in Beeld’.

Op dit moment richten we de aandacht op het doorbreken van het taboe rond eenzaamheid met een gezamenlijke campagne in september en activiteiten tijdens de Week tegen eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober).

*Design Thinking is een creatieve aanpak die helpt om gebruikersgerichte oplossingen voor uitdagingen te bedenken. Het gaat om het onbekende omarmen en open te staan voor nieuwe inzichten.