Kinderraden in Emmen

Gepubliceerd op: 4 april 2023 14:53

De gemeente Emmen heeft sinds begin dit jaar kinderraden. In Zwartemeer, Bargeres, Nieuw- Amsterdam/ Veenoord/ Zandpol, Emmermeer en Angelslo zijn dit voorjaar kinderraden geïnstalleerd. Deze raden bestaan uit kinderen van groep 6,7 en 8 van basisscholen in hun wijk of dorp. Ze gaan aan de slag met diverse thema’s om hun woonomgeving nóg leuker en beter te maken voor kinderen.

Regelmatig hebben deze raden overleg met hun achterban: dat zijn de leerlingen uit de klas en vrienden en vriendinnen. Ze kijken naar wat er al goed is maar vooral wat beter kan en waarvoor een goede oplossing bedacht kan worden.

Onderwerpen die ter sprake komen zijn bijvoorbeeld zwerfafval, speelvoorzieningen die aan vernieuwing toe zijn of speelvelden waar je niet meer goed op kunt voetballen. Maar ook moeilijkere onderwerpen zoals pesten en veiligheid. Maandelijks vergaderen de kinderraden met hun gespreksleider. De ideeën en wensen die ze hebben geven ze creatief vorm door middel van bijvoorbeeld een filmpje, een vlog of een kunstwerk. Dit bepalen de kinderen gezamenlijk. De voorstellen worden aan de gemeente overhandigd.

In de komende jaren komt in twintig Brede school gebieden in Emmen een kinderraad.

Naast de kinderraden start na de zomer in 2023 de kindergemeenteraad. Deze raad bestaat uit 19 kinderen en de kinderburgemeester, allen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

Facet begeleidt zowel de kinderraden als de kindergemeenteraad.

Meer over de kinderraden