HaFaBra

Gepubliceerd op: 2 maart 2022 09:35

Muziekverenigingen in Emmen zetten in op ontwikkeling van muzikaliteit van hun leden. Jaarlijks faciliteert De Kunstbeweging de theorie- en praktijkexamens. De theorielessen worden gegeven door een gecertificeerde docent. De praktijkexamens worden beoordeeld door een commissie van professionele muziekdocenten.

Leerlingen kunnen na het behalen van een diploma doorstromen naar een orkest van hoger niveau binnen de vereniging. Dit stimuleert ze om zich extra in te zetten. De Kunstbeweging bewaakt de kwaliteit van de examens en volgt daarbij de landelijke ontwikkelingen. Inmiddels signaleert De Kunstbeweging een trend in het afnemend aantal deelnemers en examenkandidaten.