Onderwijs

Facet (voor)scholen

Kinderen die graag en goed lezen, zijn taalvaardiger en dit komt de schoolprestaties ten goede. Om dit zoveel mogelijk te stimuleren, werken (basis)scholen, kinderopvang en bibliotheek samen. Dit doen we met diverse programma's en activiteiten. Zo werken we structureel aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid bij kinderen.

Kinderopvang en voorscholen

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met (voor)lezen. Het legt een basis waar een kind een leven lang profijt van heeft. Met de programma’s BoekStart, BoekStart in de kinderopvang en het aanbod van producten en diensten van Facet zetten we in op (voor)leesbevordering en taalstimulering.

Naar Kinderopvang en voorscholen

Primair onderwijs

Kinderen die graag en goed lezen, zijn taalvaardiger en dit komt de schoolprestaties ten goede. Om dit zoveel mogelijk te stimuleren, werken (basis)scholen, kinderopvang en Facet samen. Dit doen we met diverse programma's en activiteiten. Zo werken we structureel aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid bij kinderen.

Naar Primair onderwijs


Voortgezet onderwijs

Wie meer leest wordt beter in taal. Maar hoe krijg je jouw leerlingen (weer) aan het lezen? En hoe houden ze er plezier in? Wij hebben programma’s die daarbij een steuntje in de rug geven. Vraag ernaar!

 

Naar Voortgezet onderwijs

Cultuureducatie

Wij ondersteunen scholen bij hun cultuuronderwijs. Kinderen ontdekken, leren en groeien door zich creatief te ontplooien. Wij adviseren, delen kennis en bieden trainingen zodat scholen hun eigen cultuurbeleid kunnen ontwikkelen. Sámen realiseren we mooie kunst- en cultuur programma’s!

Naar cultuureducatie

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier.

Naar Voorleesexpress