De Kunstbeweging

De Kunstbeweging is sinds 2022 officieel gefuseerd met de Bibliotheek.

De Kunstbeweging is sinds 2022 officieel gefuseerd met de Bibliotheek.Haar taken als kennis-en adviescentrum zoals het stimuleren, bevorderen en ondersteunen van kunst & cultuur in de Emmense samenleving blijven uiteraard bestaan.


  • Cultuureducatie

    De Kunstbeweging ondersteunt bij cultuureducatie op scholen. Kinderen en jongeren hebben creativiteit, muziek, dans, beeldende kunst en theater nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien.

  • Samenleving

    We stimuleren cultuurprojecten in dorpen en wijken in de gemeente Emmen. Actieve of passieve beleving van kunst en cultuur kan bijvoorbeeld eenzaamheid bestrijden. Het bevordert de sociale cohesie in een buurt en brengt creativiteit binnen instellingen zoals bijvoorbeeld zorgcentra.

  • Amateurkunst en talentontwikkeling

    Kunstbeoefening in de vrije tijd is belangrijk voor een aangenaam leefklimaat in je woonomgeving. In Emmen is veel te beleven op het gebied van beeldende kunst, koren, orkesten, muziek-, dans- en theaterles, enz.


De Kunstbeweging richt zich op jong en oud. Wij horen graag wat we voor jou kunnen betekenen. Heb je een vraag of idee over kunst en cultuur in Emmen, neem dan contact met ons op! Of kijk op onze site voor meer inspiratie


Cultuurmarktplaatsemmen

Voor informatie over culturele mogelijkheden voor inwoners en scholen kijk je op www.cultuurmarktplaatsemmen.nl